Инсталација на хибриден фото-термал сончев систем во градинката Павлина Велјанова- Кочани, GEF

Инсталација на хибриден фото-термал сончев систем во градинката Павлина Велјанова- Кочани, GEF


Portfolio Опис

Во месец Август 2014, завршена е монтажата на соларниот систем и тој е пуштен во пробна работа. Поврзани се главните потрошувачи на топла вода со новиот бојлер од 300 лит, за да се заштеди на енергија за добивање на топла вода. Од соларниот систем се добива и ел.енергија која се користи за осветлување на двата ходника во градинката, главниот влез, скалите, приемниот простор за децата и ходникот кај канцелариите на управата на градинката. Вградена е и мерна опрема за термалната енергија и електричната енергија, со цел точно да се увидат заштедите