Пумпен систем 200/4

Модел Eco 200
Површина на колектор (m2) 2
Број на колектори (парче) 2
Капацитет на бојлер (литри) 200
Вграден ел.грејач во бојлер (kW) 3
Термостат на бојлер (парче) ДА
Контолер за соларен систем ДА
Експанзионен сад (литри) ДА
Автоматско лонче(парче) ДА
Пумпна група (парче ) ДА