Сушара за овошје и зеленчук

Сушара за овошје и зеленчук

Категорија:
  • Description

Description

 

Сушара за овошје и зеленчук
Капацитет за сушење на овошје и зеленчук: од 500 кг
Габаритни димензии 2м (ширина) × 3м (должина) × 2м (висина) ( 12 м3)
Броj на влезни врати: 2
Максимална температура на сушење до 75º C
Колички со тацни за сушење
6 Подвижни колички со тацни. Габарит: 1,83 ͯ 0,52 ͯ 0,875 (m)
Број на тацни за сушење: 102 (секоја количка по 17 тацни)
Димензии на тацни за сушење: 0,4 m ͯ 0,81 m
Подлога на тацни за сушење: INOX , “Stainless Steel 304”
Вентилатори
Број на вентилатори 8 парчиња.
Технички карактеристики на секој вентилатор
Дијаметар F 300mm, Снага 120 W, Проток на воздух 600m3/h
Регулација на проток на воздух: “PWM” регулација
Електрични грејачи
Број на електрични грејачи 6 парчиња
Снага на еден ел.гречач=1500 W. Вкупно 6 ͯ 1500=9 kW
Контролер
Контрола на температура од 2 до 75 ºC
Контрола на релативна влажност од 10 до 90%
Контрола на време на сушење ( вo саати и минути)
Контрола на проток на воздух со “PWM” регулација