Фотоволтаичен систем 200W

19,437.00 ден

 

Број на фотоволтаични панели (парче) 2
Моќност на панел (W)

*12V

100
Вкупна моќност на панели (W) 200
Моќност на инвертор (W)

*Modified sine wave

1000
Јачина на регулатор за полнење (A) 30
Конструкција за панели Не
Контролна табла (метална) со осигурачи Не
Монтажа на фотоволтаичен систем Не