Производи

Фотоволтаичен систем Off Grid (3kW инвертор , 1500W инсталирана моќност на панели )

169,000.00 ден

  • Description

Description

Поликристален фотонапонски панел од 250 вати ( 6 парчиња)  или вкупна инсталирана моќност од i 6*250=1500 w
Метална кутија за електрика
Инвертор со чиста синусоида 3000 W
Регулатор на полнење
Акумулатори 4* 100 Ah со тубуларни келии наменети за
соларни системи со 1200 циклуси на полнење
na TAB Slovenija
Метална носечка конструкција прицврстена за носечката конструкција на кровот.
Кабли, осигурачи i и MC4 спојки за електрика