Фотоволтаичен систем Off grid (2,4kW Хибриден Инвертор, 1,62 kW инсталирана моќност на панели )

262,101.00 ден

Број на фотоволтаични панели (парче) 6
Моќност на панел (W) 270
Вкупна моќност на панели (W) 1620
Моќност на инвертор (W)

*хибриден инвертор со можност за поврзување на агрегат

2400
Јачина на регулатор за полнење (A) 60
Капацитет на батерии (Ah)

*1200 полнења и празнења Tab Slovenia

95
Вкупен капацитет на батерии (аH) 380
Конструкција за 6 панели Да
Контролна табла (метална) со осигурачи Да
Монтажа на фотоволтаичен систем Да
Прегледај кошничка

Description