Фотоволтаичен OFF GRID соларен систем (2160W моќност на панели, 4000W Инвертор)

184,500.00 ден

 

Број на фотоволтаични панели (парче) 8
Моќност на панел (W) 270
Вкупна моќност на панели (W) 2160
Моќност на инвертор (W)

*Pure sine wave

4000
Јачина на регулатор за полнење (A) 100
Капацитет на батерии (Ah) 95
Вкупен капацитет на батерии (аH) 380
Конструкција за 6 панели Да
Контролна табла (метална) со осигурачи Да
Монтажа на фотоволтаичен систем Да