Завршени

View Project...

Едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата енергија, DO& Learn Erasmus+

View Project...

Инсталација на хибриден фото-термал сончев систем во градинката Павлина Велјанова- Кочани, GEF