Hot

Differential signifying thermostat DT2

3,700.00 mkd

Употреба : Диференцијалниот термостат има за цел да ја управува пумпата и ел. грејач на бојлерот според разлиакта помеѓу температурите на колекторот и бојлерот

Гаранција 2 год.

Со две сонди

Екран за приказ на температурата на колекторот и бојлерот

Можност за поднесување на диференцијална разлика

Поднесување на стартна температура на колектор

Можност за поднесување на минимална и максимална температура на колектор

Можност за поднесување на минимална и максимална температура на бојлер

Летен режим на работа SU1 (заштита од предгревање на колекторот ако сопственикот е на одмор )

Летен режим на работа SU2 ( заштита од предгревање на колекторот е на одмор, втора опција)

Содржи метална шина за монтажа

Дополнителни функции

Има можност за подесување на стартна температура на пумпата ако температурата во колекторот е под 40*C . Подесување на диференцијата разлика од 0-30*C

Детално упатство за работа

View basket

Description

dt2eco