Contact us

  Испратете ни порака

  Контактирајте со нас за да откриете како можеме да помогнеме.

  Локација

  Адреса: Населба Стар Караорман бб, Штип

  Број: (032) 606-983

  мејл: z.trajkov@gmail.com ; trajkov-stefan@live.com