Differential signifying thermostat SR208C

5,900.00 mkd

Диференцијалниот термостат е со микропроцесор и е програмабилен.  Тој има три сонди. Во исто време ги отчитува температурите Т1, Т2 и Т3  и дава соодветна команда дали да се влкучи пумпата или некој дополнителен уред

 • Т1 – на колектор
 • Т2 – во средина на бојлер
 • Т3- на подножје на бојлер

Преку овој контролер ќе имате

 1. Визуелна  престава на температурата на 2 точки во бојлерот
 2. Визуелна престава на температурата во колекторот
 3. Визуелна престава во вид на анимација дали работи или не пумпата од соларен систем
 4. Подесување ан диференција
 5. Можност за постанување на лозинка, (само вие да го програмирате)
 6. Можност за програмско подесување на вклучување на ел.грејач и негово исклучување
 7. Автоматско вклучување на ел.грејач ако температурата падне под 3 степени целзиусови
 8. Заштита од појава на бактерија Легионела во бојлерот

 

Според надворешен изглед многу е слишен со контролерот 609 за термосифонски системи, поради сличен одблик на надворешната кутија.

Сепак внатрепноста му е сосема друга. Таа е прилагодена спрема неговата функција.

Упатство за употреба

View basket

Description

208