Фотоволтаична едукативна опрема

150,000.00 ден

Технички спецификации на фотоволтаична едукативна опрема( мобилен фотоволтаичен куфер и мерни уреди)
Meрач на Соларна енергија со приказ на податоците и можност да ги задржува (парче). 1
Поликристален PV соларен панел (парче) 1
Метална база за поддршка за PV соларен панел(парче) 2
Волтметар –аналоген (парче) 4
Соларен регулатор на полнење (парче) 1
ГЕЛ батеријата да акумулира сончева енергија, 2
PIR сензор за движење детектор и прекинувач (парче). 1
Штедлива ел.светилка 12V, мин 4 W(парче) 2
Електрични кабли црвена боја PGP(парче) 10
Електрични кабли сина боја PGP или еквивалент(парче), 10
Пластични кутии за вградување посебно: волтметар, соларни полнач, PIR сензор, ГЕЛ батеријата и заштеда на енергија светилка со печатени едноставна електрична шема на предната страна на секоја пластика(парче) 5
Пластичен куфер за транспорт на мобилната соларна опрема.(парче) 2
Метална база за подршка на 5 елементи (инсталиран во мобилниот куфер) (парче) 2
 
Технички спецификации на фотоволтаична едукативна опрема( табла со едукативни елементи на еден фотоволтаичен систем)
LED Рефлектор за да се симулира сончева радијација во затворени училиште кабинет (парче) 1
Поликристален PV соларен панел (парче) 1
Волтметар –аналоген (парче) 1
Соларен регулатор на полнење 12V (парче) 1
ГЕЛ батеријата да акумулира сончева енергија, 1
OFF-GRID солар инвертор, 1
ONN-GRID солар инвертор 2
Пластични кутии. за 5 дела кои работат на  220 V. 5
Електрични кабли сина боја PGP или еквивалент, 10
Пластични кутии за вградување посебно: волтметар, соларни полнач, PIR сензор, ГЕЛ батеријата и заштеда на енергија светилка со печатени едноставна електрична шема на предната страна на секоја пластика 5
Мерач на потрошувачка на ел.енергија 2
Соларен регулатор на полнење 24V 2
Прегледај кошничка