Complete the practical part of the training for all of the systems and renewable energy sources

Complete the practical part of the training for all of the systems and renewable energy sources

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија.

Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Share this post