Контакт

Испратете ни порака

Контактирајте со нас за да откриете како можеме да помогнеме.

Локација

Адреса: Населба Стар Караорман бб, Штип

Број: (032) 606-983

мејл: z.trajkov@gmail.com ; trajkov-stefan@live.com