За нас

ЕКО СОЛАР ДООЕЛ-ШТИП

Основање: ЕКО СОЛАР е основана на 18.04.1995 год. во Штип.

Опсег на работата

• Регистрација во Централен регистар со Приоритетна дејност: 25.11 Производство на метални конструкции и делови на конструкции. Регистрирана е и општа клаузула за бизнис.

Главни процеси

 

• Производство на соларни сушари за земјоделие

• Воздушни соларни колектори ( за добивање топол воздух)

• Монтажа на сончеви системи за топла вода

• Монтажа на сончеви системи за електрична енергија

• Сервис на бојлери ЛЕОВ во Штип

• Едукативна опрема за примена на сончева енергија

• Обуки за монтажери и сервисери на соларни системи

 

ЕКО СОЛАР има Сертификат за квалитет ПОГОЛЕМ 9001:2015

 

Управител

Зоран Трајков


Мисија

Соработка со природата, преку примена на соларна енергија

Визија

Соларен систем кај секоја фирма, граѓанин или земјоделец.

Тим

Pic.

дипл.маш.инж Трајков Стефан

.

дипл.маш.инж Зоран Трајков

Управител

48408249_2489336004430318_661339605403959296_n

дипл.ел.инж Драган Илиќ

.

IMG_9805

дипл.eл.инж Филип Андоновски

.


Соработници