Проекти


View Project...

Едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата енергија, DO& Learn Erasmus+

View Project...

Практична настава за соларни монтажери 2018-2019, поддржано од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

View Project...

Инсталација на хибриден фото-термал сончев систем во градинката Павлина Велјанова- Кочани, GEF

View Project...

Соларни сушари за зеленчук и овошје 2018-2020, поддржан од ФИТР

View Project...

Воздушни сончеви колектори 2018-2019, поддржан од ФИТР