Новости

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Read more...

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот е финасиран од ФИТР, преку иновациски ваучери. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 часа. Пробно сушење на крекери за фирмата "Seed of Life" во сушара со капацитет од 200...

Read more...

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар од септември 2020 година е верифициран тренинг центар за вршење на обуки според програмата "Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди".  Оваа програма е во валидност од 3 години. Тренинг центарот беше посетен од страна на претставници од Центар за Образование на возрасни и Министерство за Образование. Ова е...

Read more...

Еко Солар обезбеди CE ознака за соларната сушара ECO-100

Еко Солар во декември 2018 година се сертифицираше според стандардот ISO 9001:2015.  Сертификатот беше издаден од страна на Словенскиот институт за квалитет SIQ. При издавањето на овој документ, Еко Солар потврдува дека системите за управување на организацијата се систематски врзани и применети во согласност со овие правила, дека утврдените правила...

Read more...

Еко Солар настапи на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“

Еко Солар ги претстави своите три производи ( Соларната сушара ЕКО 120; Мобилната фотоволтаична единица; Мини сушара) на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“ наменет за земјоделска механизација кој за прв пат се одржа во Струмица. Саемот беше посетен од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. претставници од УНДП како и градоначалникот...

Read more...

Еко Солар, верифициран тренинг центар за организирање на тренинзи за соларни монтажери

Почитувани, Ве известуваме дека Еко Солар од месец Јули 2019 година  станува верифициран тренинг центар за организирање на обуки за соларни термални и фотоволтаични системи.  

Read more...

Практична дел од обуката за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис) одржан во Еко Солар

Обуката се состоеше од три дела: теоретски за фотоволтаични системи, теоретски дел за термални системи и практичен дел за термални и фотоволтаични системи. Постоеше можност да кандидатите ја посетата целата или дел од обуката. Веќе одржаа две обуки за монтажа, димензионирање и сервис на соларни системи за време на...

Read more...

Гречен Биркел, вршителка на должност претставник на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија во посета на Еко Солар

Штип – Денеска, „Еко Солар" како член на здружението за сончева енергија „Солар Македонија“ одржа практична настава за учениците од средното техничко училиште С.О.У. "Коле Нехтенин" во Штип. Обуката беше организирана со поддршка од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, со цел зголемување на професионалноста на соларните...

Read more...

Претставување на резултатите од проектот О2 предизвик, поддржан од ФИТР

Во Тетово беа презентирани досегашните резултати од спроведувањето на проектите избрани во рамките на Јавниот повик за финансирање на проекти за намалување на загадувањето на воздухот во урбаните средини во Република Македонија „О2 предизвик“: - Бизнис енд иновејшн центар од Тетово го презентираше софтверското решение и бизнис моделот за инвестиции...

Read more...