Производи

Регулатор за полнење 100A

1,500.00 ден

Регулаторот на полнење е одговорен за да струјата од фотоволтаичните панели до акумулаторот ( да не дојде до преполнување ) и контрола на напонот. Кога на самиот екран ќе се појави дека акумулаторите се преполни, регулаторите за полнење служат како прекинувачи . Преку екранот може да се увиде колку проценти е полн акумулаторот, дали доаѓа струја од панелот итн.