Регулатор за полнење 30A

1,400.00 ден

Регулаторот на полнење е одговорен за да струјата од фотоволтаичните панели до акумулаторот ( да не дојде до преполнување ) и контрола на напонот. Кога на самиот екран ќе се појави дека акумулаторите се преполни, регулаторите за полнење служат како прекинувачи .  Преку екранот може да се увиде колку проценти е полн акумулаторот, дали доаѓа струја од панелот итн.

 

Прегледај кошничка