Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

Успешна соработка со Фонд за иновации и универзитет Гоце Делчев од Штип.

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за... прочитај повеќе

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот... прочитај повеќе

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар од септември 2020 година е верифициран тренинг центар за вршење на обуки според програмата "Одржувач-сервисер на електрични... прочитај повеќе

Еко Солар обезбеди CE ознака за соларната сушара ECO-100

Еко Солар во декември 2018 година се сертифицираше според стандардот ISO 9001:2015. Сертификатот беше издаден од страна на Словенскиот... прочитај повеќе

Еко Солар настапи на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“

Еко Солар ги претстави своите три производи ( Соларната сушара ЕКО 120; Мобилната фотоволтаична единица; Мини сушара) на саемот „АГРО... прочитај повеќе

Еко Солар, верифициран тренинг центар за организирање на тренинзи за соларни монтажери

Почитувани, Ве известуваме дека Еко Солар од месец Јули 2019 година станува верифициран тренинг центар за организирање на обуки за... прочитај повеќе

Практична дел од обуката за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис) одржан во Еко Солар

Обуката се состоеше од три дела: теоретски за фотоволтаични системи, теоретски дел за термални системи и практичен дел за... прочитај повеќе


Timeline

април 2021

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19


Grid

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот е финасиран од ФИТР, преку иновациски ваучери. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 часа. Пробно сушење на крекери за фирмата "Seed of Life" во сушара со капацитет од 200...


Masonry

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот е финасиран од ФИТР, преку иновациски ваучери. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 часа. Пробно сушење на крекери за фирмата "Seed of Life" во сушара со капацитет од 200...

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар од септември 2020 година е верифициран тренинг центар за вршење на обуки според програмата "Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди". Оваа програма е во валидност од 3 години. Тренинг центарот беше посетен од страна на претставници од Центар за Образование на возрасни и Министерство за Образование. Ова е...

Еко Солар обезбеди CE ознака за соларната сушара ECO-100

Еко Солар во декември 2018 година се сертифицираше според стандардот ISO 9001:2015. Сертификатот беше издаден од страна на Словенскиот институт за квалитет SIQ. При издавањето на овој документ, Еко Солар потврдува дека системите за управување на организацијата се систематски врзани и применети во согласност со овие правила, дека утврдените правила...

Еко Солар настапи на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“

Еко Солар ги претстави своите три производи ( Соларната сушара ЕКО 120; Мобилната фотоволтаична единица; Мини сушара) на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“ наменет за земјоделска механизација кој за прв пат се одржа во Струмица. Саемот беше посетен од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. претставници од УНДП како и градоначалникот...


No Margins

Успешна соработка со Фонд за иновации и универзитет Гоце Делчев од Штип.

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”


Medium

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19


Large

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19


Large Alt

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Read more...

Full

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Read more...

Post Layouts


Gray Overlay

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија. Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот е финасиран од ФИТР, преку иновациски ваучери. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 часа. Пробно сушење на крекери за фирмата "Seed of Life" во сушара со капацитет од 200...

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар од септември 2020 година е верифициран тренинг центар за вршење на обуки според програмата "Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди". Оваа програма е во валидност од 3 години. Тренинг центарот беше посетен од страна на претставници од Центар за Образование на возрасни и Министерство за Образование. Ова е...

Еко Солар обезбеди CE ознака за соларната сушара ECO-100

Еко Солар во декември 2018 година се сертифицираше според стандардот ISO 9001:2015. Сертификатот беше издаден од страна на Словенскиот институт за квалитет SIQ. При издавањето на овој документ, Еко Солар потврдува дека системите за управување на организацијата се систематски врзани и применети во согласност со овие правила, дека утврдените правила...

Еко Солар настапи на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“

Еко Солар ги претстави своите три производи ( Соларната сушара ЕКО 120; Мобилната фотоволтаична единица; Мини сушара) на саемот „АГРО САЕМ Струмица 2019“ наменет за земјоделска механизација кој за прв пат се одржа во Струмица. Саемот беше посетен од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. претставници од УНДП како и градоначалникот...