Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење на јаболка-Златен Делишес и крекери

Сушење органски јаболки Златен Делишес со топол воздух од електрична енергија од PV соларен систем. Соработка со УГД. Проектот е финасиран од ФИТР, преку иновациски ваучери. Потрошени се 14 kWh, времетрање на сушење 7 часа.
Пробно сушење на крекери за фирмата “Seed of Life” во сушара со капацитет од 200 кг. Сушењето беше завршено за 19 саати. Тоа е ниско темпеартурно сушење со зголемен проток на воздух, со цел да не дојде до печење на крекерите. Сушењето потроши вкупно енергија од 74,7 Kwh или 692 денари. Околу 12 % од оваа енергија беше обезбедена од PV соларен систем. Временските услови беа многу лоши. Воздушниот соларен систем не беше вклучен.

Share this post