Претставници од Еко Солар финалисти во иновативниот камп #OdTebeZavisi

Претставници од Еко Солар финалисти во иновативниот камп #OdTebeZavisi

Претставници од Еко Солар финалисти во иновативниот камп #OdTebeZavisi животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), О2 Коалиција, Град Скопје, Еко Свест. Овој повик има за цел иницирање иновативни идеи и акции кои ќе поттикнат решавање на проблемот со загадувањето.

Share this post