Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар, верифициран тренинг центар за програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”

Еко Солар од септември 2020 година е верифициран тренинг центар за вршење на обуки според програмата “Одржувач-сервисер на електрични и машински уреди”.  Оваа програма е во валидност од 3 години. Тренинг центарот беше посетен од страна на претставници од Центар за Образование на возрасни и Министерство за Образование.

Ова е втора програма која ја верифицираше Еко Солар. Првата програма е за монтажа на соларни термални и фотоволтаични системи.

 

 

Share this post