Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Завршен практичен дел од обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија

Еко Солар во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем успешно ја завшри теоретската обука за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија.

Вкупно имаше 20 кандидати кои беа поделени во две групи со цел да се запазат мерките за заштита од COVID-19

Share this post