Успешна соработка со Фонд за иновации и универзитет Гоце Делчев од Штип.

Успешна соработка со Фонд за иновации и универзитет Гоце Делчев од Штип.

Share this post